Monday, April 22
Shadow

Varför är Snus så Populärt? Fördelar med Snus

Snus är nikotinhaltiga tobakspåsar som du sätter under överläppen. Snuset uppfanns i Sverige och har en lång historia i vårt avlånga land. Det var tidigare uteslutande känt i Sverige och andra skandinaviska länder, men efterfrågan ökar på snus över hela Europa och även i andra länder, speciellt i Sverige.

I en motion till Riksdagen skrevs följande:

“Sett till befolkningsmängd är antalet tobaksrelaterade dödsfall i Sverige lägst i Europa. Det är välbelagt att detta beror på att svenskar snusar mer och röker mindre. Det är positivt att få dör här men vi bör även verka för att mängden dödsfall sjunker inom Europa överlag; ett steg i den riktningen är att erbjuda substitut till rökning.” (källa)

Snus fick sin start i Sverige som ett sätt att konservera tobak. Sverige har bland det lägsta antalet rökare och det ses som en direkt koppling till det utbredda snusanvändandet i Sverige. Även om det behövs mer studier om snusets hälsoeffekter är forskare överens om att det är ett betydligt säkrare och hälsosammare alternativ än tobaksrökning.

Faktum är att mer än hälften av de svenska snusarna är före detta rökare.

Dessa individer är inte riskfria med snus som substitut, men de har drastiskt minskat sin risk genom att byta till snus. Utan snus, är argumentet att dessa individer fortfarande skulle röka.

I Norge har användare av snus ökat i popularitet och användning. Här har man också sett att snusanvändande i Norge också bidragit till att minska rökningen. Människor där har antingen använt det för att hjälpa dem att sluta cigaretter eller som ett alternativ till cigaretter om de inte lyckats sluta. Och man har även sett att norska ungdomar har snusat istället för att använda cigaretter.

Förändring hos snuskonsumenter och onlineshopping på sidor såsom snussidan.se

Snusföretagens har på senare tid noterat uppkomsten av nya målgrupper av snusare. Det har blivit en ökad efterfrågan på vitt snus, så kallat nikotinpåsar utan tobak, men också smaksatt snus har ökat i popularitet.

Men varför är snus så populärt? De främsta anledningarna är:

Snustillverkare framhåller snus som ett alternativ till röktobak med skadereduktion. Det viktigaste exemplet är svenskarnas rökvanor. Bland svenskar har snusande varit mer utbrett än rökning i flera århundraden, och de har lägst risk för tobaksrelaterad sjukdom jämfört med andra europeiska länder.

Bland idrottare ses snus som en form av dopningsmedel, men det finns inte med på förbudslistan. d.v.s. det är tänkt att ha den prestationshöjande effekten, främjar ökningen av uppmärksamhet och reaktion. Gällande det faktumet att snus skulle vara prestationsförhöjande behövs dock mer studier göras för att kunna bekräfta detta att så är fallet.

En viktig fördel med snus är användarvänligheten jämfört med andra tobaksprodukter. För att använda snus lägger du bara prillan under läppen. Du kan göra detta när som helst, var som helst. Med rökning behöver du ta dig tid att gå ut för att röka. Detta innebär att du måste gå ut i ur och skur, varmt och kallt om du vill röka. Du kan till exempel inte heller röka på flyg eller under långa möten. Med det sagt kan rökare få abstinens ibland om det går lång tid utan att de får röka. Men snusare har inte detta problem.

Detta anses därför vara en betydande fördel när det gäller förbudet mot rökning i offentliga byggnader. Snusning kan göras var som helst, när som helst.

Skadereducerande potential för snus

Skadereducering är en strategi som syftar till att minska hälsoriskerna förknippade med rökning för individer och samhället i stort. Detta kan uppnås genom att använda en alternativ produkt som är mindre skadlig än cigaretter. Den totala tobakskonsumtionen i Sverige ligger inom ett liknande intervall som i andra europeiska länder. Den rökrelaterade dödligheten är dock markant lägre. Den jämförelsevis låga förekomsten av rökrelaterad dödlighet hos svenska män kan förklaras av att snus är ett gångbart, mindre skadligt alternativ till cigaretter.

År 2007 konstaterade UK Royal College of Physicians att det inte finns några tydligt etablerade orsaker till för tidig död i samband med snusanvändning. Studier har uppskattat att snusare har minst 90–95 % mindre rökrelaterad dödlighet, med minimal minskning av förväntad livslängd, om någon alls. Hälsofördelarna för rökare som helt övergår till snusning liknar de som rapporterats för rökavvänjning.

Snus är pastöriserat för att eliminera nitriter

Snus är pastöriserat vilket dödar nitriter (kväve- och syrekemiska föreningar) och TSNA (tobaksspecifika nitrosaminer). TSNA har korrelerats med munhålecancer, cancer i lungorna och munnen från cigaretter. Det är därför snus tobak anses vara ett säkrare alternativ till cigaretter och tobak.

Mot bakgrund av ovanstående kan vi säga att  snus är det bästa alternativet för cigaretter. Människor som försöker sluta röka kan börja föredra snus eftersom det har hjälpt många individer att sluta med cigaretter. Många som upptäckt snus, speciellt i länder där snus inte är så vanligt, tenderar att ha väldigt lätt för att byta från rökning till snus.

Det minskar också risken för mun- och muncancer. Vidare har snus också flera orala fördelar som skyddar tänderna från att utveckla hål, plack och tandsten. Rökning i jämförelse är mycket farligt eftersom det ökar risken för cancer och utvecklar plack och tandsten i tänderna. Fortsättningsvis, eftersom tobak tuggas och är belagt med socker, orsakar den hål i tänderna. Jämfört med rökning och tuggtobak ses därför snus som det säkraste och bästa substitutet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *